Satürn: Karanlığın ve Bilgeliğin Gezegeni

June 10, 2024

Gezegenler
Satürn: Karanlığın ve Bilgeliğin Gezegeni

Temsil Ettiği Şeyler ve Kişiler

Satürn, astrolojik açıdan, eski zamanlar, yaşlılık, ölüm ve ağır hareket etmeyi temsil eder. Kötü şans, kötümserlik, korkular, endişeler, engeller, aşırılıklar, melankoli ve depresyon da Satürn’ün etkisi altındaki kavramlardandır. Satürn aynı zamanda plan ve organizasyon, sabır, kontrol, gerçekler, konsantrasyon, derin bilgi, bilgelik, istikrar ve kalıcılığı da simgeler. Ekonomi, cimrilik, darlık, yoksulluk, izolasyon, ciddi ve habis hastalıklar da Satürn’ün alanına girer.

Temsil ettiği kişiler arasında dilenciler, işçiler, yaşlı erkekler, babalar, büyük babalar, papazlar, münzeviler, madenciler, bahçıvanlar ve çobanlar gibi toprakla uğraşanlar bulunur. Satürn, aynı zamanda, köleler, çirkin kişiler, Museviler, inşaatçılar, mühendisler, cahil kişiler, istenmeyen kişiler ve kötü adamlarla da ilişkilidir.

Anahtar kelimeler arasında acıklı, ağır, asık suratlı, buruk, ciddi, çalışkan, çıkarcı, dakik, duygusuz, sabırlı, organizasyonlu, güvenilir, çaba gösteren, sorumlu, uzun süreli amaçlara bağlı, yapı kurma ve şekil verme yer alır. Satürn’ün etkisi altında olanlar, genellikle, eski, esrarlı, fakir, frijit, gergin, hasis, hesaplı, ketum, kıskanç, korkak, kötü niyetli, kuruntulu, mahzun, materyalist, müşkülpesent, nizami, pratik, realist, sessiz, sevimsiz, sıkı, soğuk ve suskun olarak tanımlanabilir.

Satürn’ün Günü ve Melekleri

Satürn’ün günü Cumartesi’dir ve bu günün 1. ve 8. saatleri Satürn’e atfedilir. Satürn’ün meleği Kesyafil’dir ve Satürn’ün etkisindeki hayvanlar arasında fare, fil, güve, kurt, köpek, ayı, timsah, yengeç, yılan gibi toprak altında veya gizli yerlerde yaşayan, koyu renkte hayvanlar yer alır. Keçi, kara yılan, akrep ve diğer zehirli hayvanlar da Satürn ile ilişkilidir. Kaplumbağa, istiridye, yılan balığı, karga, baykuş, tavus kuşu ve devekuşu da Satürn’ün etkisi altındaki hayvanlardandır.

Satürn’ün Temsil Ettiği Ülkeler ve Şehirler

Satürn, Hindistan, Zanzibar, Abyssinia, Mısır, Etiyopya, Yemen, Arabistan, Nabatea, Bavaria, Saxonia, Constantin ve Ingoldstad gibi ülkeler ve şehirlerle ilişkilidir. Satürn’ün renkleri ve tatları koyu, sıkıcı, küllü renkler ve siyah ile acı, ekşi ve keskin tatlardır. Zehir, narkotik maddeler ve toksinler de Satürn’ün etkisi altındadır.

Bitkiler, Yerler ve Mineraller

Satürn’ün bitkileri arasında ıspanak, köknar, baldıra, ban otu, at kuyruğu, eğreti otu, hacı otu, çam ağacı, selvi ağacı, keten tohumu ve kenevir bulunur. Satürn’ün yerleri ise çöller, ormanlar, mağaralar, delikler, dağlar, mezarlar, kilise bahçeleri, madenler, pis kokulu çamurlu yerler, yeraltı kanalları, eski binalar ve harap olmuş caddelerdir. Satürn’ün mineralleri kurşun, maden cürufu, safir, lapis ve parlamayan siyah taşlardır.

Meslekler ve Anatomi

Satürn, cenaze arabası sürücüsü, cenaze işleri görevlisi, çatı işçisi, çimentocu, deri işçisi, derici, hapishane çalışanı, madenci, mason, rahip ve zaman tutucu gibi mesleklerle ilişkilidir. Satürn’ün anatomi ve hastalıklarla bağlantısı sağ kulak, işitme, cüzzam, romatizma, kara sarılık, kara öd, boş korkular, paranoyalar, titremeler, gut, hemoroid, bağırsaklar, sırt, dizler, kemikler, dalak, saçlar, cilt ve omurilikle ilgilidir.

Satürn’ün Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Satürn’ün olumlu yönleri arasında derin bilgi, disiplin, kontrol, az konuşma, sabır, ciddiyet, katiyet, işte sabırlılık, çalışkanlık ve gerçekçilik bulunur. Satürn’ün olumsuz yönleri ise kıskançlık, açgözlülük, güvensizlik, şüphecilik, inatçılık, mesafelilik, yalancılık, memnuniyetsizlik ve sürekli şikayetçiliği içerir.

Fonksiyon ve Yanlış Fonksiyon

Satürn’ün fonksiyonu öz disiplinin geliştirilmesi, kendine saygının artırılması ve kendi yazgına inancın güçlendirilmesidir. Yanlış fonksiyonları ise depresyon, melankoli, olumsuzluk, soğukluk, duyarsızlık, çıkarcılık, ağır ve sıkıcı işlerde çalışmak, hayal gücü yoksunluğu ve duyguların bastırılmasıdır.

Satürn’ün Enerji Merkezi ve Çakra Sistemi

Satürn’ün enerji merkezi başın tam üstünde yer alır ve taç çakra olarak bilinir. Bu çakra, kişinin tüm geçmiş yaşamlarını dengeye getirerek karmik döngüden çıkabilmesini sağlar. Yedinci çakranın astrolojik karşılığı, doğum haritasında Satürn’ün ve dispozitörünün durumu ile onuncu ve on birinci evdeki gezegenlerin konumuyla ifade edilir.

Sanskritçede "1000 yapraklı lotus" veya "yapraksız lotus" anlamına gelen Sahasrara, yedinci çakranın adıdır. Bu çakranın açılmasıyla kişi tam olarak aydınlanana kadar ışıkla dolar. Evrensel kimlik ve birlik kimliği, bu çakranın temel ihtiyaçlarındandır. Temel sorunu ise yorgunluktur. Yedinci çakra, başın üstünde konumlanır ve beyin korteksi, merkezi sinir sistemi, kafatası ve melatoninin salgılanmasını sağlayan epifiz bezi ile bağlantılıdır.

Yedinci çakra spiritüel bir çakradır ve bu seviyeye ulaşabilmek için arzularımızı ve kontrol gücümüzü bir kenara bırakıp kendimizi akışa bırakabilmeliyiz. Kabul ve teslimiyet, karmadan kurtulmamızın anahtarıdır. Satürn, kişinin kozmik yasalara erişimini sağlar ve ruh ile beden arasındaki ayrımı ortadan kaldırır.

Satürn’ün astrolojik ve çakra sistemindeki etkileri, kişinin yaşamında büyük bir disiplin, sabır ve bilgelik getirmesi açısından önemlidir. Satürn, zorlayıcı bir gezegen olarak görülse de, hayatımızdaki sınırları ve sorumlulukları öğretir, böylece bizi daha olgun ve bilge bireyler haline getirir. Satürn'ün enerjisi, karma ile bağlantımızı anlamamıza yardımcı olur ve hayatımızdaki engelleri aşmamız için bize rehberlik eder. Bu gezegenin etkisi altında, kişinin kendini disipline etmesi, sorumluluklarını yerine getirmesi ve karmik borçlarını ödemesi gerektiği bilincine varması önemlidir. Satürn’ün bu derin ve anlamlı etkileri, kişisel gelişimimiz ve ruhsal yolculuğumuzda önemli bir rol oynar.

1

Diğer Makaleler

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Assumenda doloribus iusto deleniti esse sequi adipisci nam culpa ad nihil placeat pariatur vitae inventore, iste eos, quas iure reiciendis nemo quia!